Tjenestegodkjente leverandører i Vestfold fylke



Leverandør Hjemme­sykepleie Praktisk bistand Privat
Bjørgs Hjemmetjeneste    
Din Hverdagshjelp AS    
Fagkompetanse AS    
Lege Artis AS / Fagkompetanse AS - tlf 459 06 730    
Prima Omsorg AS, Hjemmesykepleie
Prima Omsorg AS, Praktisk bistand
Andebu Kommune    
Hof Kommune    
Holmestrand Kommune    
Horten Kommune    
Lardal Kommune    
Larvik Kommune    
Nøtterøy Kommune    
Re Kommune    
Sande Kommune    
Sandefjord Kommune    
Stokke Kommune    
Svelvik Kommune    
Tjøme Kommune    
Tønsberg Kommune