Har du egentlig et valg?

Det er i underkant av 30 kommuner i Norge, av 429 totalt,  som tillater at brukerne selv bestemmer hvem de skal motta hjemmetjenester fra. Dette står i sterk kontrast til Sverige som forøvrig tilbyr Fritt Brukervalg til 2/3-deler av befolkningen sin.

Antall private omsorgsbedrifter øker stadig for å kunne dekke et stadig voksende behov.  Det er flere seniorer i Norge i dag enn det noen gang har vært, og mange ønsker å kunne fortsette å bo hjemme. For å kunne få til det, er mange avhengig av ekstra hjelp i hverdagen. De ønsker selv å bestemme hvem som skal levere tjenestene og ikke minst; de ønsker å vite hvem det er som kommer hjem til dem. Men kan du velge det selv? Det er klart du kan.

8 av 10 nordmenn mener at det er viktig å kunne velge mellom ulike tilbud innen helse og omsorg i kommunene. Brukerne vil altså ha muligheten til å velge selv! De færreste kommuner har oversikt over hvilke omsorgsbedrifter man kan kjøpe tjenester fra. Man kan google og lete seg fram til informasjon om dette selv, eller gå inn på «FRITT BRUKERVALG» på denne portalen. Der finner man en oversikt over omsorgsbedrifter som har gått gjennom anbudsnåløyet til de kommunene som har fritt brukervalg i dag.

Legg igjen en kommentar