Tjenestegodkjente leverandører i Bærum kommuneLeverandør Hjemme­sykepleie Praktisk bistand Privat
Asor As
Orange Helse AS
Prima Omsorg AS, Hjemmesykepleie
Prima Omsorg AS, Praktisk bistand
Seniorstøtten AS    
Bærum kommune