Fritt brukervalg

Velkommen til FrittBrukervalgPortalen. Her kan du finne ut om din kommune tilbyr fritt brukervalg i forhold til praktisk bistand og hjemmesykepleie. Vi ønsker at seniorer enkelt skal kunne finne ut hvem som tilbyr fritt brukervalg i sitt nærmiljø.

Med fritt brukervalg menes det at man kan velge en privat aktør eller det kommunale for utførelse av innvilget vedtak fra din kommune. Har din kommune fritt brukervalg, er det blitt godkjent at en eller flere aktører kan utføre tjenesten i tillegg til kommunen selv. Dette vil i praksis bety at du som bruker kan velge om du vil ha en tjenestegodkjent aktør eller kommunen som skal utføre sine tjenester hos deg.

Denne portalen inneholder alle leverandører som er tjenestegodkjent i Norge. Ved hjelp av noen tastetrykk finner du informasjonen

Nedenfor kan du lese mer om hva frittbrukervalg innebærer. Lenger ned på siden finner man en link som får opp alle fylkene i Norge. Når du finner ditt fylke i listen, så klikker man på fylket og da vil det komme opp en liste over hvilke kommuner som er i det fylket. Når du finner din hjemkommune så må du klikke på den. Da vil du komme til en ny side hvor det vil være en liste over private aktører i din kommune. På høyre side er det linker til de andre portalene i Pensjonistportalen.

Hva er fritt brukervalg:

Det vil si at de som har krav på hjelp hjemme, selv skal kunne velge hvem som utfører tjenesten, en fra den kommunale hjemmetjenesten eller en fra en privat tilbyder av samme tjeneste. Det blir fortsatt kommunen som avgjør hvem som har krav på hjelp, og bestemmer prisen som blir den samme uansett hvem man velger, egenandelen blir også den samme.

En privat aktør kan tilby en rekke praktiske tilleggstjenester som tilfredstiller fremtidens krav. Eksempler på aktuelle tilleggstjenester kan være innkjøp av dagligvare, bistand med skriving av søknader og brev, hjelp til telefonopprigning, ekstra besøk/tilsyn, tilrettelegging av måltider, sosialt samvær, høytlesning, kino, konsert eller kafebesøk, utvidet velvære/stell, turer ut i naturen, følgetjenester med mer.

Tilleggstjenester avtales selvsagt mellom bruker og tilbyder, og betales av bruker til avtalt pris.