Selskapet

Portalene AS, eier og drifter et antall nettsider med informasjon og tjenester rettet mot seniorer 55+ bosatt i Norge.

Portalene AS, eier og drifter i tillegg nettstedet, BPA-portalen.no. BPA-portalen er nettstedet for deg som har en funksjonshemming og som trenger brukerstyrt personlig assistanse i eller utenfor hjemmet. På nettsiden finner du leverandører av BPA-tjenester i ditt nærområde og svar på spørsmål du måtte ha om tjenestene. Her er det også diskusjonsforum, hvor du kan snakke med andre brukere av nettsiden.

Klikk her for å komme inn på selskapet sin nettside.