Hva er fritt brukervalg

Flere norske kommuner har innført fritt brukervalg. Dette innebærer at du som er innvilget praktisk bistand eller hjemmesykepleie, fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe deg. Du betaler det samme uansett hvem du velger.

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 og §3-2:

«Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.»

Selve prosessen

Når kommunen har behandlet og innvilget din søknad om praktisk bistand eller hjemmesykepleie, skal kommunen informere om de ulike leverandørene du kan velge mellom. Da står du fritt til å velge den av leverandørene du tenker er den beste for ditt behov.  Du kan kontakte så mange du ønsker, før du tar ditt endelige valg av leverandør. Du står også fritt til å bytte leverandør, med 14 dagers varsel, uten å måtte forklare deg.

Kvalitetssikring

Tjenester levert av private aktører, skal utføres på lik linje med det offentlige. De bedrifter som leverer tjenester har blitt tjenestegodkjent via anbud for sikker og trygg levering av tjenesten.

Her på FrittBrukervalgPortalen har vi gjort det enkelt for deg å navigere mellom de ulike aktørene. Du vil til enhver tid finne oppdaterte lister over hvilke bedrifter som er tjenestegodkjente i din kommune.

Er du usikker på hva som er riktig for deg kan du lese mer om hva du får ved valg av private aktører her og hva du får ved valg av kommunale aktører her.