Fordeler med det offentlige

Dette får du ved å velge at det offentlige skal levere tjenestene til deg:

  • Bred kompetanse
  • Et stort system – mange ansatte
  • Ikke personavhengig – ulike personer besøker deg
  • Alt på ett sted – tilbyr både hjemmesykepleie og praktisk bistand
  • Tilbyr ikke tilleggstjenester
  • Lang erfaring med å levere tjenester