Om FrittBrukervalgPortalen

Hvis din kommune har fritt brukervalg, er en eller flere leverandører godkjente og tilbyr tjenesten i tillegg til kommunen selv.

Denne portalen har oversikt over hvilke kommuner som tilbyr fritt brukervalg og alle leverandører som er tjenestegodkjente i Norge. I praksis betyr det at du som bruker selv kan velge hvem du vil skal utføre sine tjenester hos deg. Vi ønsker at du som senior enkelt skal kunne finne ut følgende:

  1. Hva er og hva innebærer fritt brukervalg?
  2. Hvilke tjenester er det fritt brukervalg på?
  3. Tilbyr din kommune fritt brukervalg innenfor praktisk bistand og hjemmesykepleie?
  4. Hvilke leverandører er tjenestegodkjent i min kommune?

Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1, andre ledd:

«Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven…»

For at retten til medvirkning skal bli reell, er det avgjørende at den som mottar tjenesten får tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Dette skal FrittBrukervalgPortalen bidra til.