HELFO – Helseøkonomiforvaltningen

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) forvalter viktige stønadsordninger for befolkningen. HELFO er organisert med et hovedkontor, seks regionkontor, HELFO pasientformidling, HELFO servicesenter og HELFO utland.

Dette kan HELFO hjelpe deg med

Bytte Fastlege

Du kan bytte fastlege opptil to ganger i året via NAV sine sider, min fastlege, eller på fastlegetelefonen, 810 59 500.

Europeisk helsetrygdkort

Helsetrygdkortet tar du med deg sammen med reiseforsikring når du reiser i EØS-området. Kortet er gyldig i tre år og gir deg rett til nødvendig behandling ved offentlige behandlingsinstitusjoner. Du bestiller kortet og får mer informasjon på Helfo sine sider om europeisk helsetrygdkort, eller ved å ringe HELFOs servicetelefon på 800HELSE, 800 43 573.

Frikort for helsetjenester

Frikort for helsetjenester kommer automatisk i posten når du har nådd beløpet som gir deg rett til frikort. Dette gjelder tak 1. For tak 2 må du sende søknad til HELFO i din region. Mer informasjon på www.helfo.no/frikort. Du kan også ringe Frikorttelefonen, 815 70 050.

Hvis sykehuset bryter behandlingsfristen

Kontakt HELFO pasientformidling, som vil finne et annet behandlingstilbud til deg i Norge eller utlandet. Du betaler kun vanlig egenandel for behandlingen. Ring HELFO på 800HELSE, 800 43 573.

Finn fram i Helse-Norge

Ta kontakt med Helsetjenestens veiledningssenter hvis du ikke vet hvor du skal henvende deg i det norske helsevesenet. Telefon: 800HELSE, 800 43 573.

Dekning av helseutgifter i Norge

Den offentlige helsetjenesten dekker det meste av din behandling ved offentlig sykehus. Du kan også ha rett til å få dekket deler av utgiftene dine til behandling hos helsepersonell, til legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell. Mer informasjon på www.helfo.no. Du kan også ringe HELFOs servicetelefon, 800 53 573.

Dekning av helseutgifter i utlandet

Du kan ha rett til dekning av utgifter til enkelte helsetjenester i utlandet. Hva du kan få dekket, er avhengig av hvor du oppholder deg og ditt medlemskap i folketrygden. Mer informasjon på www.helfo.no. Du kan også ringe HELFOs servicetelefon, 800 53 573.

Kontaktinformasjon for privatpersoner

Bosatt i Norge

Telefon: 800HELSE (800 43 573)

E-post: servicesenteret@helfo.no

Bosatt i utlandet

Telefon: +47 21 07 46 00

E-post: utland@helfo.no

Telefontid er fra klokken 08.00-15.30

Informasjon på internett

www.helfo.no – helseøkonomiforvaltningen.

www.helsenorge.no – den offentlige helseportalen.

Informasjonen er hentet fra www.helfo.no