Tjenestegodkjente leverandører i Tønsberg kommuneLeverandør Hjemme­sykepleie Praktisk bistand Privat
Bjørgs Hjemmetjeneste    
Din Hverdagshjelp AS    
Prima Omsorg AS, Hjemmesykepleie
Prima Omsorg AS, Praktisk bistand
Tønsberg Kommune