Finn din leverandør av hjemmetjenester

Har du fått innvilget praktisk bistand (hjemmehjelp) eller hjemmesykepleie fra kommunen?

I listen på forsiden kan du enkelt, ved å klikke på fylket og kommunen du bor i, finne private, tjenestegodkjente aktører i tillegg til offentlig tilbyder. Du kan lese mer om hver enkelt ved å klikke på firmanavnet til de ulike tilbyderne.

Hva er fritt brukervalg og hvordan foregår prosessen når jeg har fått innvilget praktisk bistand eller hjemmesykepleie?