Ålesund kommune har innført fritt brukervalg

Ålesund kommune har, som første kommune i Møre og Romsdal, innført fritt brukervalg for sine innbyggere i 2014.

På kommunens hjemmeside er bakgrunnen for vedtaket at: «Siktemålet er at det skal være større valgfrihet, mer fleksibilitet og større påvirkningsmulighet for brukerne».

Brukerne med vedtak om hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand kan velge om de vil at tjenesten skal utføres av en kommunal utfører eller en privat leverandør som har inngått avtale med Ålesund kommune.

Det ble tildelt konsesjon til 2 private leverandører; Orange Helse AS og Prima Omsorg AS.

Kilde

Ålesund kommune – Fritt brukervalg i 2014

Legg igjen en kommentar