Fritt brukervalg i Oslo siden april 2011

Oslo kommune har siden 1. april 2011 tilbudt Fritt Brukervalg for sine brukere i samtlige bydeler. Det betyr at du selv kan velge hvem som skal være leverandør for hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand.

I Vestre Aker bydel viser en evalueringsrapport at over 90% av brukerne er svært fornøyde med muligheten til selv å velge leverandør av tjenestene. Rapporten viser også at brukertiden, dvs. tiden leverandørene bruker hos den enkelte bruker, har økt.

Vestre Aker bydel har, i tillegg til Oslo kommune, 10 ulike private leverandører som har blitt godkjente av kommunen. Syv av disse  leverer tjenester innen både hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Ønsker du ytterligere informasjon om leverandørene, gå inn på Oslo og deretter den enkelte bydel i høyre kolonne på denne siden.

Legg igjen en kommentar