Kategoriarkiv: AktueltMange kommuner har private leverandører av hjemmetjenester

Mange kommuner har innført såkalt fritt brukervalg på hjemmetjenester. Det betyr at en som har krav på hjelp hjemme, selv skal kunne velge hvem som utfører tjenesten, enten det er den kommunale hjemmetjenesten eller en privat tilbyder av samme tjeneste. Det er fortsatt mange som ikke kjenner til denne muligheten.

Fortsett å lese Mange kommuner har private leverandører av hjemmetjenester

Det er ditt valg.

Kommunene som tilbyr Fritt Brukervalg øker stadig. Du kan velge blant de leverandørene som er godkjente og har avtale med kommunen, eller du kan velge kommunenes egen tjeneste. Dersom du ikke ønsker å foreta et valg, vil du få tjenester fra kommunenes egen virksomhet.  Det stilles like krav til private leverandører som til kommunenes egen virksomhet.

Er du ikke fornøyd med tjenestene som blir levert, kan du når som helst bytte leverandør. Utgiftene for deg som bruker blir den samme. Uavhengig om du velger privat eller offentlig!

Tendensene er at stadig flere velger å skifte fra offentlig til privat. Det viktigste er at du som bruker er fornøyd, og at du får den oppfølging og hjelp du har behov for.

 

Friheten til å velge – Stortingets veileder

Det er interessant og belysende å lese Stortingets Fritt Brukervalg-veileder.  Denne rapporten er riktignok ikke av nyeste dato, men den belyser likevel mange viktige problemstillinger for kommuner og den enkelte bruker. Ikke minst avklarer den noen sentrale begreper det kan være verdt å vite.

Som for eksempel at:

  • Brukervalg er ikke det samme som konkurranseutsetting, og heller ikke det samme som privatisering.
  • Konkurranseutsetting betyr at driften av en kommunal tjeneste utsettes for konkurranse. Det skjer ved at kommunen gjennom anbud lar flere eksterne aktører konkurrere med kommunens egen virksomhet om å drive tjenesten. Kommunen beholder imidlertid ansvaret for tjenesten.
  • Privatisering betyr at kommunen overlater alt ansvar til private tjenesteytere, slik at kommunen ikke lenger har noe ansvar for tjenesten.
  • Brukervalg betyr at det er brukeren selv som velger tjenesteyter blant de tjenesteyterne kommunen har godkjent eller har avtale med. Kommunen har fortsatt ansvar for tjenesten, og i de fleste tilfeller vil kommunen også være en av de tjenesteyterne brukerne kan velge.

Stortinget: Frihet til å velge (PDF)

Masteroppgave om hjemmetjenester

Det er kommet en ny masteroppgave om utfordringer og muligheter for hjemmetjenestebransjen i Norge, skrevet av Stine B. Løken ved Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo.

I denne oppgaven tar hun for seg valget mellom offentlig og privat utfører ved levering av hjemmetjenester, og de kontraktsproblemene dette kan medføre. Oppgaven belyser hvilke muligheter  de ulike leverandørene, det offentlige og det private, har til å foreta endringer for å forbedre kvaliteten på tjenesteutførelsen av hjemmetjenester.

Fortsett å lese Masteroppgave om hjemmetjenester

Fritt brukervalg – en lokal debatt

Det er fremdeles et mindretall av personer i Norge som opplever fritt brukervalg. Men antallet kommuner som vurderer dette, øker stadig. Foreløpig har i underkant av 30 av 429 kommuner tatt i bruk private leverandører av hjemmetjenester, praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. De 30 kommunene tilbyr fritt brukervalg og gir deg dermed frihet til å velge innen hjemmetjenester. Fortsett å lese Fritt brukervalg – en lokal debatt