Friheten til å velge – Stortingets veileder

Det er interessant og belysende å lese Stortingets Fritt Brukervalg-veileder.  Denne rapporten er riktignok ikke av nyeste dato, men den belyser likevel mange viktige problemstillinger for kommuner og den enkelte bruker. Ikke minst avklarer den noen sentrale begreper det kan være verdt å vite.

Som for eksempel at:

  • Brukervalg er ikke det samme som konkurranseutsetting, og heller ikke det samme som privatisering.
  • Konkurranseutsetting betyr at driften av en kommunal tjeneste utsettes for konkurranse. Det skjer ved at kommunen gjennom anbud lar flere eksterne aktører konkurrere med kommunens egen virksomhet om å drive tjenesten. Kommunen beholder imidlertid ansvaret for tjenesten.
  • Privatisering betyr at kommunen overlater alt ansvar til private tjenesteytere, slik at kommunen ikke lenger har noe ansvar for tjenesten.
  • Brukervalg betyr at det er brukeren selv som velger tjenesteyter blant de tjenesteyterne kommunen har godkjent eller har avtale med. Kommunen har fortsatt ansvar for tjenesten, og i de fleste tilfeller vil kommunen også være en av de tjenesteyterne brukerne kan velge.

Stortinget: Frihet til å velge (PDF)

Legg igjen en kommentar