Masteroppgave om hjemmetjenester

Det er kommet en ny masteroppgave om utfordringer og muligheter for hjemmetjenestebransjen i Norge, skrevet av Stine B. Løken ved Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo.

I denne oppgaven tar hun for seg valget mellom offentlig og privat utfører ved levering av hjemmetjenester, og de kontraktsproblemene dette kan medføre. Oppgaven belyser hvilke muligheter  de ulike leverandørene, det offentlige og det private, har til å foreta endringer for å forbedre kvaliteten på tjenesteutførelsen av hjemmetjenester.

Organiseringen av hjemmetjenester varierer veldig mellom ulike kommuner. Likevel har de til felles at tildelingen av hjemmetjenestene foregår ved en behovsprøvd vedtaksordning. Derfor har ikke de enkelte utførerne muligheter til å gjennomføre kvalitetsreduserende kostnadsbesparelser, noe som bidrar til å sikre kvaliteten på hjemmetjenestene uavhengig om brukeren velger kommunal eller privat leverandør.

I oppgaven presenteres derfor fritt brukervalg som en mulig løsningsprofil for valg av utfører ved hjemmetjenester. Brukervalgsordningen stimulerer til konkurranse om brukerne mellom både offentlig og private utførere. Videre står det at:

Erfaringer fra Oslo kommune, som er den kommunen i Norge som har lengst og bredest erfaring med ordningen, viser at fritt brukervalg har ført til bedre kvalitet i hjemmetjenestene både for offentlig og private utfører. Samtidig informerer kommunen at brukervalgsordningen ikke har ført til økte kostnader.

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5152&categoryID=318

 

Legg igjen en kommentar