Fritt brukervalg – en lokal debatt

Det er fremdeles et mindretall av personer i Norge som opplever fritt brukervalg. Men antallet kommuner som vurderer dette, øker stadig. Foreløpig har i underkant av 30 av 429 kommuner tatt i bruk private leverandører av hjemmetjenester, praktisk bistand og/eller hjemmesykepleie. De 30 kommunene tilbyr fritt brukervalg og gir deg dermed frihet til å velge innen hjemmetjenester.

Nærmere to-tredjedeler av Sveriges kommuner har, i motsetning til Norge, innført et lovverk som åpner for valgfrihet i større grad.

NHO hevder at konkurranseutsetting og aktiv oppfølging
gir de folkevalgte både oversikt over tjenester, og den kontrollen
de behøver, for å utføre sine oppgaver.

Anbudskontraktene er klare på hvilken pris det offentlige
kjøper tjenester for. Hvis foretakene ikke leverer tjenestene til avtalt pris, må de selv ta ansvaret. Dersom
tjenesteleverandøren ikke lever opp til kravene i
kontrakten, regnes det som kontraktsbrudd og firmaet kan miste
både kontrakten og få skadet omdømme.

Kilde

NHO Service – Publikasjoner: Myter og Fakta om Konkurranse 2014

Legg igjen en kommentar