Fritt brukervalg i Karmøy kommune

Nå har også Karmøy kommune innført Fritt Brukervalg!

Dette betyr at fra og med  1.september 2014 vil alle som mottar hjemmehjelpstjenester i Karmøy selv kunne velge hvilke leverandører de ønsker at skal levere tjenestene.

Det er bare de bedriftene som har levert inn anbud og som kan vise at de oppfyller alle kravene for å kunne utføre praktisk bistand til Karmøys brukere, som vil bli godkjente som leverandører av tjenestene.

Legg igjen en kommentar