Bærum kommune øker valgfriheten for brukere av hjemmetjenester

Hjemmeboende brukere med behov for praktisk bistand eller hjemmesykepleie får nå mulighet til å velge mellom fire private leverandører eller den kommunale hjemmetjenesten.

De private leverandørene som er godkjent etter en kvalifiseringsprosess, er:

  • Asor AS
  • CityMaid AS
  • Orange Helse AS
  • Prima Omsorg AS
  • Unicare AS

Kvalitetskrav

De fem leverandørene er godkjent på bakgrunn av en rekke kvalitetskriterier. Leverandørene skal være lovlige etablerte foretak, ha økonomisk soliditet, gjennomføringsevne, være ledet av en person med fag- og lederkompetanse, ha erfaring fra levering av tilsvarende tjenester i andre kommuner og kan dokumentere gode kvalitetstyringssystemer og rutiner for tjenestene som skal leveres.

Nytt brukervalg for praktisk bistand og hjemmesykepleie blir innført fra 1. april 2015.

– Det er fire leverandører som er kvalifiserte til å levere både praktisk bistand og hjemmesykepleie, og en som kun leverer praktisk bistand, sier kommunalsjef Bovild Tjønn. – Dette innebærer at brukere av disse tjenestene fritt kan velge mellom de private leverandørene eller kommunen.

Kommunen har ansvar

– Kommunen har ansvaret for at enkeltvedtaket til bruker utføres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, og vil derfor følge opp kvaliteten på tjenesten som leverandørene leverer i kontraktsperioden, fastslår Tjønn.

Fritt brukervalg

Brukere som har fått innvilget vedtak om praktisk bistand eller hjemmesykepleie etter helse- og omsorgstjenesteloven kan selv velge mellom leverandørene eller den kommunale hjemmetjenesten.

Det er kun egenandel på handling og rengjøring.  Det er samme egenandel uavhengig av om du velger kommunal eller privat utfører. Det er ingen egenandel på hjemmesykepleie eller oppgaver som personlig stell og omsorg i praktisk bistand.

Praktisk bistand vil fra 1.4.2015 omfatte enklere omsorgsoppgaver og renhold, handling.

Brukere som ikke gjør et aktivt valg, vil automatisk få tildelt kommunen som leverandør.

Det vil være mulig, når som helst, å bytte leverandør.

Konkurranse om tjenestekonsesjon

Det var Bærum kommunes avdeling for Pleie og Omsorg som har kunngjort konkurransen om tjenestekonsesjon på praktisk bistand og hjemmesykepleie. Kommunen fikk flere søknader på begge tjenestene innen søknadsfristen, og fem leverandører ble vurdert til å være kvalifiserte til å levere tjenester.

Det har vært brukervalg på praktisk bistand i Bærum kommune siden 1.11.2007.

Kommunen vil tilrettelegge for å gi nærmere informasjon i løpet av februar/mars 2015.

Politisk behandling

Sektorutvalget for bistand og omsorg behandlet 31.5.2012 og 12.11.2012 fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleie, henholdsvis sakene 35/12 og 78/12. Det er vedtatt at brukervalg skal innføres i hjemmesykepleien med startdato 1.4.2015.

Informasjonen er hentet fra Bærum kommunes hjemmeside.

Legg igjen en kommentar