Hjelp og tiltak for å forebygge ulykker

Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn før i egne hjem eller i omsorgsboliger. Da blir det g jerne behov for ekstra hjelp og tiltak i boligen.

Blant mennesker over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i eller nær hjemmet. For personer over 65 år skyldes 80–90 % av skadene hvert år fallulykker. Gjennomsnittlig omkommer det over 60 personer i brann hvert år. 8 av 10 omkommer i bolig.

De fleste ulykker skjer plutselig og når man minst venter det. Enkle tiltak kan gjøre hjemmet ditt tryggere. I noen tilfeller kreves ombygging og tilpasning av boligen, men en rekke mindre forbedringer kan du gjøre selv. Du kan forebygge ulykker gjennom tiltak i boligen og ved å være mer oppmerksom på farene der de kan oppstå.

Enkle tiltak kan i mange tilfeller redusere risikoen for ulykke betraktelig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt ut en brosjyre om «Trygghet i hjemmet for eldre». Den kan du lese på denne lenken : http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Andre/trygghet_%20i_%20hjemmet.pdf

 

Legg igjen en kommentar