Fritt Brukervalgtilbudet øker

Antall kommuner som innfører Fritt Brukervalg øker. I tillegg til de kommunene som allerede har innført tjenesten, er det grunn til å tro at flere kommuner vil gi sine brukere den samme muligheten i løpet av de nærmeste årene.

Mandal kommune har i sin Planstrategi for 2012-2015 vedtatt at de ønsker Fritt Brukervalg også for sine brukere. De ønsker å opprette et Forvaltningskontor der hensikten er «å sikre rettsikkerhet og likebehandling, samt legge til rette for en ordning med fritt brukervalg innen praktisk bistand hvor brukerne kan velge mellom å få tjenester fra kommunen eller et utvalg godkjente private tjenestetilbydere.» Dette er et av de strategiske føringene som er beskrevet i kommunens Eldreplan 2020.

Legg igjen en kommentar