Mange kommuner har private leverandører av hjemmetjenester

Mange kommuner har innført såkalt fritt brukervalg på hjemmetjenester. Det betyr at en som har krav på hjelp hjemme, selv skal kunne velge hvem som utfører tjenesten, enten det er den kommunale hjemmetjenesten eller en privat tilbyder av samme tjeneste. Det er fortsatt mange som ikke kjenner til denne muligheten.

Lik pris for kommunale og private tjenester

Det er kommunen som avgjør hvem som har krav på hjelp, og som bestemmer prisen på tjenesten. Prisen blir imidlertid den samme uansett hvem man velger, og egenandelen som betales blir også den samme.

29 kommuner har innført fritt brukervalg

Ordningen er fortsatt lite utbredd og kjent i Norge. Det er nå 29 av 417 kommuner som har innført fritt brukervalg. Det er per i dag 27 private leverandører som opererer i disse kommunene. Ikke overraskende er det flest leverandører i de største byene. Oslo har 9 leverandører og Bergen har 6 leverandører. Den leverandøren som er godkjent i flest kommuner tilbyr tjenestene sine i 6 kommuner. Ellers er det mange kommuner som kun har en privat leverandør, og mange leverandører operer også i bare en kommune.

Dette nettstedet har oversikten i alle kommuner

Vår temaportal «Hjemmetjenester» (eller Frittbrukervalgportalen.no som du er på nå) er det eneste stedet i Norge hvor det finnes en samlet oversikt over hvilke kommuner som har innført Fritt Brukervalg, og hvilke private leverandører som er godkjent i den enkelte kommune i tillegg til kommunen selv som leverandør.

Du kan lese mer om ordningen på denne lenken

Du kan se om din kommune har innført ordningen og hvem som leverer tjenester på denne lenken.

 

 

 

2 thoughts on “Mange kommuner har private leverandører av hjemmetjenester”

    1. Våre oversikter ajourføres jevnlig, senest i august i år. Siden det ikke finnes noen annen oversikt over dette kan det imidlertid være noe etterslep i oppdateringene.

Legg igjen en kommentar