Alle innlegg av Bjørn Horten

Bjørn er daglig leder i Portalene AS og har ansvaret for utvikling av nettstedet BPA-Portalen. Han har de siste årene arbeidet mye med helse- og omsorgsinnovasjon. En av de største utfordringene for bedre tjenester i sektoren er mangel på kunnskap om tilgjengelige løsninger. Han har derfor sett et stort behov for et nettsted som samler informasjon som er nyttig for mennesker BPA brukere. Bjørn har økonomi- og lederutdanning. Han kommer fra daglig leder stilling i innovasjonsselskapet Borg Innovasjon, og har tidligere hatt lederstillinger i energiselskaper og innenfor bankvirksomhet.


Mange kommuner har private leverandører av hjemmetjenester

Mange kommuner har innført såkalt fritt brukervalg på hjemmetjenester. Det betyr at en som har krav på hjelp hjemme, selv skal kunne velge hvem som utfører tjenesten, enten det er den kommunale hjemmetjenesten eller en privat tilbyder av samme tjeneste. Det er fortsatt mange som ikke kjenner til denne muligheten.

Fortsett å lese Mange kommuner har private leverandører av hjemmetjenester